MAGYAR RENDŐRMÚZEUM BARÁTI KÖRE KULTURÁLIS EGYESÜLET HONLAPJA

„Jelenünk és a jövőnk a múltra épül!”

Székhely: 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 25

Egyesületünk számlaszáma: K&H Bank Nyrt.

10402111 – 50485351 – 51541003

Adószám: 18578135-1-10

A Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület lelkes kis csapatának tagjait az a megtiszteltetés érte, hogy 2018. 09. 20-22. között lehetősége volt látogatást tenni már másodszor a Nógrád megyei Szécsény település és környékén. A Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület tagjainak Dr. Francsics Ottó elnök, Dr. Gulyás István alelnok és Tóth Csaba honlap adminisztrátorként volt szerencsék résztvenni a rendezvényen.

 

Vendéglátónk Kovács Antal tiszteletbeli csendőr főhadnagy jóvoltából lehetőségünk volt megismerni a nógrádi emberek vendégszerető barátságát, önzetlen segítőkészségét és a Magyar Királyi Csendőrség korabeli tagjai iránti tiszteletét és elismerését.

Az egységes fellépés és megjelenés érdekében kedves vendéglátónk megajándékozta a csapatunk minden résztvevőjét egy csendőrségi pólóval, hálás köszönet érte!

Küldöttségünk csendőr egyenruhát viselő tagjai reprezentálhatták nagytiszteletű elődeink közrendvédelem és közbiztonság védelmében - akár az életük feláldozásával is járó -  áldozatos tevékenységét.

Első napi program:

Mindig nagy tisztelettel adóztunk azoknak az embereknek akik a múltunk írásos és tárgyi emlékeink megőrzésével segítik a történelmi emlékeink megőrzését.
Ennek keretében találkozhattunk Győri Zoltán barátommal, aki lakásán lévő egyéni múzeum relikviái kapcsán tudott bennünket elkápráztatni történelmi emlékeivel. A Magyar Csendőri Bajtársi Egyesület legaktívabb gyűjtő tagja is vitéz Dr. Gulyás István tiszteletbeli rendőr alezredes  úr is elismeréssel adózott a helyi gyűjtemény megtekintése kapcsán.

A nap hátralévő részében lehetőségünk volt megkóstolni egy helyi vállalkozó telephelyén a nógrádi disznóölés végi vacsora finomságait. Bátran állíthatom a kiszolgálás az ételek finomsága felejthetetlen!   

Második napi program:

Nagy örömmel és megtiszteltetést érezve vettünk részt a meghívónk Kovács Antal tagtársunk által  finanszírozott  -2013. június 2.-án avatott- trianoni emlékhely koszúrázásán.

Őszinte köszönettel adózunk Stayer László polgármester úrnak aki személyes megjelenésével és általa elmondott versel tisztelte meg a koszorúzási megemlékezésünket.

Mi hitvallásunk szerint emlékeztünk:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

 

A következő programként meglátogattuk a szécsényi Nosztalgia Múzeumot. Aki már egy kicsit idősebb, volt örömmel ismerte fel generációnk kincseit  a rég elfelejtett tárgyakat így a Szokol rádiótól a Tisza tévéig.

Közkívánatra a csapat döntése alapján a balassagyarmati Palóc múzeum relikviáit tekintettük meg. Örömmel találkoztunk itt is a csendőr múlt emlékeivel, így határszolgálatot ellátó csendőrök anyagaival. Konstatálhattuk, hogy a csendőr elődeink az élet minden területén részt vettek a magyar haza védelmében.

A kikapcsolódás mellett sort kerítettünk aktuális feladataink végrehajtására így megtartotta a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület a soros kihelyezett elnökségi ülését.

Napirenden szerepelt az előző elnökségi ülés óta végrehajtott feladatok értékelése kiemelten a szent jobb körmenetben végzett tevékenység. Ahol a felvonuló csendőr bajtársaink az előző évek tapasztalatainak megfelelően a megjelenésükkel és fegyelmezett részvételükkel nem utolsó sorban a tiszteletbeli elődeink érdemei miatt a résztvevők taps elismerése mellett vonulhattak fel.

Az egyesületünk elnöke vitéz Ságvári Pál nyugállományú honvéd alezredes úr meghatározta az előttünk álló feladatokat. Így kiemelten a október 23-i rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos feladatokat valamint a Fery Oszkár és csendőr társai emléktáblájának megkoszorúzását.

A kihelyezett elnökségi ülésünk kiemelt eseménye volt vendéglátónk Kovács Antal tiszteletbeli csendőr főhadnagy elismeréseinek átadása.

Egyesületünk elnöke a Magyar Haza hűséges szolgálatában tanúsított helytállása és a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesületben kifejtett érdemei elismeréseként az

ÉSZAK MAGYARORSZÁGI CSENDŐRSZÁRNY

PARANCSNOKÁVÁ

nevezte ki.

A kinevezéshez szívből gratulálunk!

Az elismerő oklevél átadását követően elnökségi tagjaink közül Bánsági Miklós fegyver szuronnyal, Takács István elnökségi tagunk Kovács Antal távollévő feleségét „MERCI” csokival míg Dr. Gulyás István tagtársunk „kurvák vére” fantázia nevű bor különlegességével ajándékozta meg a vendéglátónkat.

Az adott nap bőséges vacsorával és fergeteges énekléssel és tánccal zárult. Aki nem találta meg a hangulatot magára vessen. Az est fénypontjaként Mesterné Papp Júlia jóvoltából volt szerencsénk megkóstolni a „Csendőr” tortát, nagyon finom volt ezúton is köszönet és elismerés a készítőjének!!!

Harmadik napi program:

Vendéglátónk elvitt a saját rezidenciájára ahol egy nagyon finom nógrádi halászléval kedveskedett nekünk. Bucsu ajándékként mindenki haza vihetett egy szuper finom a csendőrök tízparancsolatával díszített gyümölcs pálinkát és tájjellegű sütemények gyüjteményét.

Mindig fájó azoktól a barátainktól búcsúzni akik közel állnak a szívűnkhöz, talán nem túlzó megállapítás a részemről egyetértve a tagtársaimmal akiknek volt lehetőségük részt venni ezen a rendezvényen szeretettel fogadtak, mindent megadtak, hogy maximálisan jól érezzük magunkat. Tisztelt Kovács Antal tagtársunk nagyon köszönjük a megtisztelő barátságodat örökre szívünkben hordozzuk a nógrádi emberek megtisztelő szeretetét! 

 

Vándorkiállítások aktuális helyszinei:

Kisebb -  2019.02.17- től Miskolc-i Rendészeti Szakközépiskola

Nagyobb – Miskolc-i Rendészeti Szakközépiskolában

Tervezett rendezvényeink 2020.

2020. évi terveink

  • A Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban elhelyezett a nagyobbik rendvédelmi kiállítás -, karbantartása és megfelelő igény esetén máshol való bemutatása.
  • HTBKOSZ segítségével létrehozott 1848-as emlékhelynek további karbantartása és az ott tartott ünnepségeken való részvétel is fontos számunkra.
  • Egyesületünk legfontosabb eseménye a közgyűlés, melyet 2020. április 14-én tartunk.

   

  • 2020. július 6-12 között,7nap /6 éjszaka/ utazást szervezünk Dél Lengyelországba, szintén az IPA Heves Megyei Szervezettel közösen.
  • 2020. július 26.-án a XIII. lecsófőző versenyt szervezzük az Erdőtelek, Pintér    Tanyán.
  • Ebben az évben is támogatjuk az IPA Heves Megyei Szervezete által 2020. augusztus 01- én, Tiszanánán megrendezésre kerülő kerékpár teljesítménytúrát.
  • 2020. október 03.-én szintén az IPA Heves Megyei Szervezettel és az RKSZ-szel (Rendészeti Kiképzők Szövetsége) közösen bált szervezünk. /XXX./
  • Szervezeti élet keretén belül minden negyedév keretében elnökségi ülést tartunk.

   

Elérhetőségeink:

Levélcím: 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 25.

Dr. Francsics Ottó elnök mobil:+36 20 9390291 E-MAIL:

fran.otto@t-online.hu

franotto@t-online.hu