„PÉLDAKÉPEM SZÉCHENYI!”

DrGulyasIstvan smallÖnéletrajz:

Erken születtem 1932. július 8-án. Gimnáziumi tanulmányaim Jászapátin végeztem. Utána állatorvosi és felsőfokú agrármérnöki diplomát szerez­tem. Mellékesen, szakmai vonalon több találmányom van. Nyugdíj előtti évtizedeimben Erk körzeti állatorvosa voltam. Két gyermekem van. Felesé­gem tanárnő a Tarnamérai Általános Iskolában.

MAGÁNTEVÉKENYSÉGEM:

Nyolc éves korom óta gyűjtöm a könyveket, azóta rendszeresen olvasok.

Kb. 9000 kötetes könyvtáram van. Ezen kívül nagyon sok mindent gyűjtök. Gyűjteményeim kiállításokon keresztül közkinccsé tettem.

Állandó kiállításaim: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán - hadtörténet. Hevesi Tűzoltó Laktanyában - tűzoltás története. Eger Laktanya - hadtörté­net. Heves, Zeneiskola - zenetörténet. Heves, Sakkmúzeum - sakk sporttör­ténet. Eger, Állategészségügyi Állomáson - állattenyésztés, állategészségügyi kiállítás. BM Nemzetközi Oktatási Központjában állatorvosi kiállítás. Vándorkiállításaim: Nemzeti ünnepeink és más jeles napok alkalmából, rendszerváltás előtt és utána az igényeknek megfelelően az ország különböző városaiban az alábbi témákból rendeztem kiállítást:

-         oktatástörténet

-         hadtörténet

-         néprajz.

Ajándékozásaim és egyéb jelentősebb kulturális tevékenységeim:

1. Az ország legnagyobb magánkézben lévő iskolatörténeti gyűjteményem - mely 1987-ben az országos oktatástörténeti pályázaton a zsűri külön díját nyer­te - Millennium tiszteletére /kb. 5 millió Ft-os értékben/ felajánlottam a nem­zetnek

2.1996-ban rendvédelmi gyűjteményemre alapozva - dr. Francsics Ottó rendőr­kapitánnyal - létrehoztuk a II. világháború alatt megsemmisült csendőr-rendőr- múzeum pótlására Tarnamérán a Magyar Rendőrmúzeumot állami támoga­tás nélkül. Közel 6 évig voltam javadalmazás nélküli igazgatója. 2002-ben csatlakoztunk a Bűnügyi Múzeumhoz. Ekkor felajánlottam az ORFK-nak mintegy 3 millió Ft értékű rendvédelmi magángyűjteményem.

5. A Bolyai Főiskolán tanuló rangelső női hallgatók részére dísztőr alapítványt hoztam létre.

Fontosabb kitüntetéseim:

-          1. Kiváló Dolgozó /rendszerváltás előtt/

-         2. Oklevelek és plakettek sokasága

-         3. Tiszteletbeli tüzér /Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemtől/

4. Tiszteletbeli honvéd alezredes A Bolyai János Műszaki és Katonai Főiskolától.

-         5. Nyugalmazott rendőr alezredesi rendfokozatot kaptam kulturális munkáért a Belügyminisztertől. /Egyetlen vagyok az országban olyan tiszt, aki soha nem volt rendőr./

-         6. Megyénkben egyedül én kaptam meg kétszer a „Heves megyéért

Kitüntető Díjat” ./Az egyiket szakmai tudományos, a másikat kulturális tevékenységemért./                                      .

-         7. „Századvég magyarsága” könyvsorozatból: Ki kicsoda a magyar mező- gazdaságban című könyvben szakmai tevékenységem elismerése révén szerepeltetnek.

-          8. A Magyar Köztársaság címerével ékesített emlékgyűrű /a

Belügyminisztertől.

9. A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének polgári tagozata /'Oktatási minisztertől/ .

-         10. Nemzetközi jellegű elismerés: Szent Mihály Arkangyal Lovagkeresztje

/Amerikában a rendőrök védőszentje/. USA Rendőri Emlékszövetségtől idegen állampolgárként elsőnek kaptam meg.

-          11. Szent György nap alkalmából 2004-ben a Nemzetközi Szent György Lovagrend tagjává avattak.

Életem egy részét önzetlenül a kultúrának szenteltem.

(2004 évi helyzetkép!)

Dr. Gulyás István tb. múzeumigazgató Tárnáméra, Árpád u.2. Tel.: 36/479-744 Mb. :30/281-7681