A szavazatra jogosultak csekély száma miatt /13 fő/ a meghirdetett új időpontban hozott a közgyűlés döntéseket.

Egyhangúlag elfogadta az elmúlt év szakmai , pénzügyi helyzetéről tartott beszámolómat és az ez évi terveket.

Kiemelt vendégünk volt Sallay Károly ny. r. dandártábornok,rendőrségi főtanácsos az Országos Kriminalisztikai és Detektív Egyesület elnöke.

/Első képen, balról a harmadik./

Tábornok úr a közgyűlés köszöntésén túl a két egyesület közötti kulturális együttműködést kézenfekvőnek tartja.

Naprenden kívül , Hegedüs Péter és dr. Hörcsik Klára a Regenoros életmódról beszélt,Köntös László tagtársunk könyvbemutatót tartott.

Könyvének a címe: Sötét út a forradalomhoz /”Rab” bánya/

A jelenlévők mindannyian kaptak ajándékba dedikált példányt.

A közgyűlés után zenés fogadással zárult a rendezvény.