MAGYAR RENDŐRMÚZEUM BARÁTI KÖRE KULTURÁLIS EGYESÜLET HONLAPJA

„Jelenünk és a jövőnk a múltra épül!”

Székhely: 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 25

Egyesületünk számlaszáma: K&H Bank Nyrt.

10402111 – 50485351 – 51541003

Adószám: 18578135-1-10

TÁMOGATÓNK:

 

Ugrás a honlapjukra!

Mély fájdalommal tudatom , hogy

Dr. Gulyás István / 1932-2023/ 90 éves korában , a Gyöngyösi Kórházban 2023 június 23.-án hajnalban elhalálozott.

Aki többek között a Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület egyik alapítója és alelnöke, a Heves és Vidéke Bűnmegelőzési Alapítvány egyik alapítója és titkára volt.

Dr. Gulyás István tb. múzeumigazgató

Példaképe: Gróf Széchenyi István

 

Bibliája: Marcus Aurelius elmélkedése.


Volt  tagunk dr.Gulyás István urnás és egyházi s katonai szertartással lefolytatandó temetése Július 21.-én pénteken 14.30 órakor lesz az Erki temetőben,

utána fogadást adunk a Tarnamérai Almásy kastélyban.

A család kérése,hogy aki megtiszteli jelenlétével,az elhalt emlékét egy szál virággal fejezzék ki.

 

Barátsággal,

 

 

Ottó


 

 

Kivonat: „Az állatorvosok arcképcsamoka” című cikkből. (Állatorvosi Lapok 2015/ 1 sz. 189. oldal)

Erken született 1932. július 8-án. Gimnáziumi tanulmányait Jászapátin végezte. Utána állatorvosi és felsőfokú agrármérnöki diplomát szerzett. Mellékesen, szakmai vonalon több találmánya van. 1956-os forradalomnak szenvedő alanya volt. Az ÁVH-sok majdnem agyonverték. Véletlenen múlt, hogy életben maradt. Egyéb maradandó elváltozáson kívül azóta bal fülére süket. Nyugdíj előtti évtizedeiben Erk körzeti állatorvosa volt. Két gyermeke van. Felesége tanárnő a Tarnamérai Altalános Iskolában.

MAGÁNTEVÉKENYSÉGEI:

Nyolc éves kora óta gyűjti a könyveket, azóta rendszeresen olvas. Kb. 9000 kötetes könyvtára van. Ezen kívül nagyon sok mindent gyűjt. Gyűjteményeit kiállításokon keresztül közkinccsé tette.

Állandó kiállításai:Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolán hadtöríénet. Hevesi Tűzoltó Laktanyában tűzoltás története. Eger Laktanya hadtörténet. Heves, Zeneiskola — zenetörténet. Heves, Sakkmúzeum sakk sport történet, Heves Rendőrkapitányságon Rendvédelmi Történet. Eger, Allategészségügyi Állomáson — állattenyésztés, állategészségügyi kiállítás. BM Nemzetközi Okt. Központjában állatorvosi kiállítás.

Vándorkiállításai: Nemzeti ünnepeink és más jeles napok alkalmából, rendszewáltás előtt és utána az igényeknek megfelclőcn az ország különböző városaiban az alábbi témákból rendezctí kiállítást: oktatástöfléneí, hadtörténet, néprajz, rendvédelem tölténet.

Ajándékozásai és egyéb jelentősebb kulturális tevékenységei:

 

1.   Az ország legnagyobb magánkézben lévő iskolaíörténeti gyűjteménye mely 1987-ben az országos oklatástöríéncti pályázaton a zsííri különdíját nyerte — Millenium tiszteletére akkori] kb. 5 millió Ft-os értékben/ felajánlotta a nemzetnek.

2.   1996-ban rendvédelmi gyűjteményére alapozva dr. Francsics Ottó rendőrkapitánnyal létrehozták a Il. világháború alatt megsemmisült csendőr és rendőrmúzeum pótlására Tarnamérán a Magyar Rendőrmúzeumot, állami támogatás nélkül. Közel 6 évig volt javadalmazás nélküli igazgatója. 2002-ben csatlakoztak a Bűnügyi Múzeumhoz. Ekkor felajánlotta az ORFK-nak łnintegy 3 millió Ft értékíí rendvédelmi magánnyújteményét.

3.   1992-ben kezdeményezésére Erken felállították országunkban az első nemzetközi jellegű II. világháborús emlékművet, melyen szerepel a helyieken kívül a község területén hősi halált halt idegen katonák és Auschwitzba elhurcolt és vissza nem tért zsidók nevei is.

4.   Az IPA alapítójának, Arthur Troop egyetlen szobrának kitalálója és megvalósításának tevékeny résztvevője volt. /Ezt élelmes emberek kisaj átították,/

5.   A Bólyai Főiskolán tanuló rangelső női hallgatók részére dísztőralapítványt hozott létre.

Fontosabb kitüntetései:

1.   1. Kiváló Dolgozó 

2.   2. Oklevelek és plakettek sokasága

3.   3. Tiszteletbeli tüzér /Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemtől/  4. Tiszteletbeli Honvéd alezredes a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolától.

4.   5. Nyugalmazott rendőr alezredesi rendfokozatot kapott kulturális munkáért a Belügyminisztertől. [Egyetlen az országban olyan r. tiszt, aki soha nem volt rendőr./

 6. Megyénkben egyedül ő kapta meg kétszer a „Heves megyéért Kitünteté Díjat”./ Az egyiket szakiiłai tudományos, a másikat kulturális tevékenységéért./

1.   7. „Századvég magyarsága” könyvsorozatból: Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban címú könyvben szakmai tevékenysége elismerése révén szerepeltetik.  8. A Magyar Köztársaság címerével ékesített emlékgyííríí /a B eltigyminisztcrtől.

2.   9. A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét /Oktatási minisztertől/.

10. Nemzetközi jellegű elismerés: Szent Mihály Arkangyal Lovagkeresztje /Amerikában a rendőrök védőszentje]. USA Rendőri Emlékszövetségtől idegen állampolgárként elsőnek kapta meg.  11. Szent György nap alkalmából 2004-ben a Nemzetközi Szent György Lovagrend tagjává avatták.

12. Örökös tb.r. múzeum igazgatói cím a Belügyminisztertől.

 

TEVÉKENYSÉGEI 2004-től

Állandó kiállításai:

1.   Gyöngyös, Hatvan, Heves katasztrófavédelem. (tűzoltó relikviák)

2.   Tarnaméra- kastély, vadászkiállítás.

3.   Rózsaszentmárton, oktatás-történet, bányászati relikviák. 4. Székesfehérvár, állategészségügyi kiállítás.

1.   Pintér Panzió Erdőtelek, Köztársasági Őrezred története.

2.   Vámosatya, Múzeumi Látványtár.

1.   Néprajzi rész (XIX. század és XX század eleji hálószoba, konyha és parasztudvar eszköztára.

2.   Rendvédelem történet, 1620-tól napjainkig.

3.   Honvédelmi kiállítás, honfoglalástól napjainkig.

4.   Határőrség, Vám és Pénzügyőrség kiállítása.

5.   Vártörténet.

6.   Kárpát-medence kerámia tárgyai. (három helységben)

7.   Lámpamúzeumi rész. (két helységben)

8.   Falusi állatorvos mindennapjainak tevékenysége.

9.   Egyháztörténet. (két helységben)

10.   Rákóczi szabadságharc emlékei.

11.   Az 1956-os forradalom tárgyai.

Vándorkiállítások:

1.   Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre címszó alatt négy vándorkiállítása járja az országot, és külföldet. (Témája: rendvédelem, polgárőrség, hadtörténet) A kiállítások rendezése ingyenes.

2.   2014 év I. Világháborús kiállítás.

3.   2015 év II. Világháborús kiállítás.

4.   Két kiállítás Rendvédelem + polgárőrség.

Egyéb kulturális tevékenységei:

1.   Az 1956-os forradalom 50. évfordulójára a tarnamérai kastélyban állandó kiállítást rendezett. Ezen kívül nyolc helyre kölcsönzött anyagot.

2.   Külföldön részt vett két nemzetközi rendvédelmi konferencián.

3.   Több kulturális egyesületnek alelnöke, illetve elnökségi tagja.

4.   Tarnamérán Polgárőr Egyesületet szervezett.

5.   A Köztársasági Orezred és előd szervezeteinek 250 éves évfordulójára szervezett vándorkiállításon és konferencián felkérésre részt vett. A kiállítást a Miniszterelnök nyitotta meg az,.országházban. A konferencia a Nemzeti Múzeumban volt, ahol egyik előadóként szerepelt.

„Mindent a kultúráért Kivonat az Állatorvosok arcképcsarnoka cikkből:

Állatorvosi lap 2015/1”

KITÜNTETÉSEI 2004 ÉVTÓL:

1.   „Erk Községért” önkormányzati kitüntetés.

2.   , ,Tarnaméráért” önkormányzati kitüntetés.

3.   Felkérték a „GyújtőszenvedéIy” című könyv egyik szereplőjének. A könyv olyanokról szól akiknek a gyűjteménye a közjót szolgálja. (pld. Sára Sándor, Hegyi Barbara, Széchenyi Zsigmondné, stb.) Bemutatoja a Magyar Tudományos Akadémia Klubtermében volt, és Dr. Vízy E Szilveszter akkori elnök méltatta.

GLORIA VICTIS díszérem, mely az 1956-os forradalommal kapcsolatos.

5. „Polgári Védelemért” kitüntetés.

6e „Polgárőr Arany Érdemkereszt” az Országos Parancsnoktól.

7. „II. Osztályú Honvédelemért”        kitüntető címet szalaggal, két alkalommal kapott, a Honvédelmi Minisztertől.

8 „Szent György Érdemjel” a belügyminisztertől 80. születésnapjára, életműdíj (legmagasabb rendőri kitüntetés).

96 Vámosatya Díszpolgára 2013,

1.   Rózsaszentmárton Díszpolgára 2014.

2.   Erk Díszpolgára 2014.

 

1.   Tatäy Zoltán emlékérem 2016./1956 évfordulójára]

2.   M.CS.BE.-tő1 haza szolgálatáért érdemkereszt arany fokozata 2016.

3.   Szemere Bertalan Tört. Tud. Társaságtól: Rendvédelem történetéért érdemérem 2016,

 

 

Vándorkiállítások aktuális helyszinei:

Kisebb -  2019.02.17- től Miskolc-i Rendészeti Szakközépiskola

Nagyobb – Miskolc-i Rendészeti Szakközépiskolában

Tarnaméra Rendőrmúzeum

Elérhetőség

 

Cím: 3284 Tarnaméra, Árpád út 12.
Telefon: 06-36/479-514; (április 1. és október 31. között elérhető)
November 1. és március 31. között a Tarnamérai Állandó Kiállítás részlegesen zárva tart, ezért a kiállítás megtekintése ebben az időszakban kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehetséges. A részleges zárva tartás időszakában a Tarnamérai Állandó Kiállítás megtekintéséhez a budapesti Rendőrmúzeum 06-1/477-2183 telefonszámán szükséges bejelentkezni.

Részleges zárva tartás: november 1. és március 31. között a kiállítás megtekintése kizárólag előzetes bejelentkezés alapján lehetséges az alábbi időpontokban:

Kedd: 8.00-12.00
Csütörtök: 8.00-12.00

Tárlatvezető: Pocsai Lászlóné +36 36 479 514

 

Megközelítés: A Rendőrmúzeum Tarnamérai Állandó Kiállítása Budapesttől kb. 100 km-re található. Budapesttől autóval az M3-as autópályáról a 89-es lehajtónál célszerű lekanyarodni az állandó kiállítás megtekintése céljából.

 

Tervezett rendezvényeink 2024. év

 

IPA Magyar Szekció Heves megyei Tagszervezete

és a Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület

 2024 évi Tervezett rendezvényei

 

Március 15.-én megemlékezés és koszorúzás.

Heves Pusztacsász temetőn belül a gyöngyösi Petheő család sír csoportjában két 1848-as honvédtiszt síremléke található. Gyöngyösi Petheő  János síremléke eredeti helyén áll, egyszerű vörös mészkő kőtábla. E sír csoportban találjuk Dömötöri Németh Albert nemzetőr őrnagy síremlékét, mely eredetileg a kastélyhoz közeli családi kripta mellett állt, majd a Hevesi Helytörténeti Gyűjteménybe került. 2005-ben, az emlékhely létesítése kapcsán került mai helyére.

A Gyöngyösi Petheő - család sír csoportja mellett áll a nemzetőrök tiszteletére 2005-ben emelt emlékmű. A tekintélyes obeliszk 276 nevet őriz. A temetőn belüli emlékhelyet 2005-ben a Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre és a Honvéd és Társadalom Baráti Körök Országos Közhasznú Szövetsége – HTBK OKSZ - segítségével  létesítette.

 

     Tisztújító közgyűléseket tartunk Március 14.-én 13. és 14  illetve - ha kevés lesz a létszám –március 22.-én szintén 13 és 14 órai kezdettel a Hevesi Rendőrkapitányságon.

       Május 4- én kirándulást szervezünk Kaposmérőre a Kassai Völgybe.

 

             Május 10.-én kispályás foci tornát szervezünk.

 

             Szeptember 6.-án 15 órai kezdettel tartjuk meg a XVII. Rendvédelmi Napot benne a Lecsófőző Versennyel, az Erdőtelek Pintér Tanyán.

 

Ebben az évben is támogatjuk az IPA MSZ Heves Megyei Szervezete által 2023. szeptember 14-én , Tiszanánán megrendezésre kerülő XXVIII. kerékpár teljesítménytúrát.

 

November 11.-én 11 órai kezdettel, az első világháborút befejező tűzszünet aláírására emlékezve, megemlékezést és koszorúzást tartunk a Heves első világháborús emlékhelynél

 

Október 12.-én  a IPA MSZ Heves Megyei Szervezettel és a HTBK OKSZ- el közösen bált szervezünk./XXXII./az Erdőtelek ,Pintér Tanyán.

 

Tervezés alatt áll:  pisztolylövő verseny , családi nap és színház látogatások.

Heves 2023 november,16.

 

 

                       Dr.Francsics Ottó Róbert

IPA Magyar Szekció Heves megyei Tagszervezete és a

Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület

                                   Elnöke

 

Elérhetőségeink:

Levélcím: 3360 Heves, Szerelem Alfréd út 25.

Dr. Francsics Ottó elnök mobil:+36 20 9390291 E-MAIL:

fran.otto@t-online.hu

franotto@t-online.hu